Akta Pengakuan Anak

AKTA PENGAKUAN ANAK     :

  • Surat Permohonan (disediakan);
  • Photocopy Akta Perkawinan Orang tua;
  • Photocopy Akta Kelahiran Anak;
  • Photocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP;